Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAVI SONUÇLARI
  15.07.2021

   

  SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAVINI KAZANANLARA AİT LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ.

   

  ASIL ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR;

  1) Güvenlik soruşturması formu (Ek-1 formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, 2 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve Ek-1 form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.)
  2) Tercih formu (Ek-2)

  3) Sağlık beyanı (Ek-3)

  4) Mal bildirimi (Ek-4),
  5) Bilgi formu (Ek-5),

  6) Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (Ek-6)

  7) Eş durum beyanı (Ek-7)
  8) 2 adet biyometrik fotoğraf,

  9) Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için) (E-devlet üzerinden alınabilir)
  10) Onaylı engel durumunu gösterir rapor (Engelli adaylar için)

  11) Adli Sicil  ve Arşiv Kaydı Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir.) * Evli ya da Boşanmış Bayan Adayların 1 Adet evlilik öncesi soyadı ve 1 Adet de evlilik soyadlarına ilişkin Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Belgelerini ayrı ayrı olacak şekilde toplamda 2 Adet sunmaları gerekmektedir.

  12) Kimlik fotokopisi


   

  Asıl olarak kazanan 82 adayın yukarıda istenilen evrakları 29.07.2021 tarihine kadar Hacıilyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:21 Osmangazi/BURSA Bursa Adalet Sarayı Binası (Uluyol) Komisyon Başkanlığında olacak şekilde elden veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Evraklarını belirtilen tarihe kadar göndermeyen ve eksik belge ibraz eden adayların yerleştirmeleri yapılmayacaktır.

  Sınav sonuçlarına itirazda bulunacak adaylar bu itirazlarını; sonuçların www.bursa.adalet.gov.tr internet adresinde ilan edildiği tarihi izleyen 10 (On)  gün içinde elden veya posta yolu ile yapabileceklerdir. (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak olup, ayrıca posta veya kargo yolu ile yapılan başvurularda meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
  15.07.2021

  Adres

  Hacıilyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:21 PK 16220 Osmangazi/BURSA

  Telefon

  0 (224) 272 50 04

  Fax : 0224 271 60 65

  E-Posta

  bursacbsisaretadalet.gov.tr