Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİPLİĞİ, SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİR, ŞOFÖR, SÖZLEŞMELİ AŞÇI, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, SÖZLEŞMELİ İCRA KÂTİBİ ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇ DUYURUSU
  07.10.2021

  T.C.
  BURSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

     Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonumuza verilen personel alım izni gereğince 167 adet Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği, 24 adet Sözleşmeli Mübaşir, 7 adet Sözleşmeli Şoför, 2 adet Sözleşmeli Aşçı, 15 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 20 adet Sözleşmeli İcra Kâtibi alımı sözlü sınav sonuçlarına göre nihai sınav sonuçları aşağıda ilan edilmiştir.
      

  SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ (İcra Kâtipliği)

  SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ (Zabıt Kâtipliği, Mübaşir, Şoför, Aşçı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi)

  ASIL KAZANANLARDAN İSTENİLEN BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ.

     Asıl kazananların istenilen evrakları 15.10.2021 tarihi mesai bitimine kadar bizzat teslim etmeleri veya posta yolu ile Başkanlığımızda olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.


     Asıl kazananlardan istenilen belgeleri 15.10.2021 tarihi mesai bitimine kadar teslim etmeyen ya da aranılan şartları sonradan taşımadığı anlaşılanların istihdamları iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. 


     Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu tebliğ ve ilan olunur. 07.10.2021


   


   

  Adres

  Hacıilyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:21 PK 16220 Osmangazi/BURSA

  Telefon

  0 (224) 272 50 04

  Fax : 0224 271 60 65

  E-Posta

  bursacbsisaretadalet.gov.tr