Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  BURSA SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ,MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, ŞOFÖR, HİZMETLİ, İŞARET DİLİ TERCÜMANI, AŞÇI UNVANLARINDA SÖZLÜ SINAV SONUCU
  29.08.2022

  T.C.

  BURSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

   

   

         Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonumuza verilen personel alım izni gereğince Zabıt Kâtipliği, Mübaşir, Şoför, Aşçı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hizmetli, İşaret Dili Tercümanı alımı sözlü sınav sonuçlarına göre nihai sınav sonuçları aşağıda ilan edilmiştir.

             

   

   

          SÖZLÜ SINAV SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

   

      

   

         ASIL KAZANANLARDAN İSTENİLEN BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ.  

       

        Asıl kazananların istenilen evrakları 09.09.2022 tarihi mesai bitimine kadar bizzat teslim etmeleri veya posta yolu ile Başkanlığımızda olacak      şekilde göndermeleri gerekmektedir.

       

        Asıl kazananlardan istenilen belgeleri 09.09.2022 tarihi mesai bitimine kadar teslim etmeyen ya da aranılan şartları sonradan taşımadığı anlaşılanların istihdamları iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.

   

       Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu tebliğ ve ilan olunur. 29.08.2022

   

   

   

   

   

   

   

  Adres

  Hacıilyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:21 PK 16220 Osmangazi/BURSA

  Telefon

  0 (224) 272 50 04

  Fax : 0224 271 60 65

  E-Posta

  bursacbsisaretadalet.gov.tr