Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  ASIL KAZANANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

  ASIL KAZANANLARDAN İSTENİLEN BELGELER


  ASIL olarak kazanan adayların tam teşekkülü devlet hastanelerine sevki Komisyonumuzca sağlanacaktır.  İşlemlerin ivedilikle tamamlanabilmesi için adayların Açık Adres Beyan Bildirim Dilekçesine (EK-1) mevcut adresini net ve tam bir şekilde yazması gerekmektedir.( Adayların halen oturduğu adres ile kayıtlı bulunduğu adresin farklılık göstermesi sorun teşkil etmemektedir. Beyan edilen açık adrese göre hastaneye sevki yapılacaktır. )

  Tüm asil adayların evrakları Komisyonumuza teslim edildikten sonra ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden sevk için hastane belirlemesi istenecek olup, belirlenecek hastanelerle yazışmalar tamamlandıktan sonra ilgili hastaneler ya da Komisyon Başkanlığımızca adaylarla ayrıca irtibata geçilecektir.

  1) Öğrenim Durum Belgesinin onaylı örneği (Komisyon Başkanlığı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği ya da noterlerce tasdikli örneği)

  2) 2022 KPSS Puan Sonuç Belgesi

  3) Ehliyet Fotokopisi 

  4) Açık adres beyanı (Ek-1)

  5) Mal bildirimi (Ek-2)

  6) Bilgi formu (Ek-3)

  7) Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (Ek-4)

  8) Eş durum beyanı (Ek-5)

  9) 2 adet biyometrik fotoğraf 6x9 ebatında (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır) 

  10) Askerlik durum belgesi (Askerlik hizmetini yerine getirenlerin terhis belgelerinin asıllarını ibraz etmesi gerekmektedir.) (Askerlikten muaf olan adayların ise muaf olduğuna dair sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi gerekmektedir.)

  11) Kimlik fotokopisi 

  12) Adli Sicil  ve Arşiv Kaydı Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir.) 

  13) Vukuatlı Nüfus kayıt örneği 


  Sözlü sınav sonucunda asil olarak başarılı olan adayın en geç 15 gün  içerisinde; (Evrak teslimin son tarihi 24.10.2023 Salı günü mesai bitimidir) yukarıda belirtilen evrakları Hacıilyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:21 Osmangazi/BURSA Bursa Adalet Sarayı Binası (Uluyol) Komisyon Başkanlığında olacak şekilde elden veya farklı bir ilde ikamet eden adayların 24.10.2023 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olacak şekilde APS ile göndermeleri gerekmektedir. Evraklarını belirtilen tarihe kadar göndermeyen ve eksik belge ibraz eden adayların yerleştirmeleri yapılmayacaktır.10.10.2023

  Adres

  Hacıilyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:21 PK 16220 Osmangazi/BURSA

  Telefon

  0 (224) 272 50 04

  Fax : 0224 271 60 65

  E-Posta

  bursacbsisaretadalet.gov.tr