Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  ASIL KAZANANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

  ASIL KAZANANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

  1- KPSS sınav sonuç çıktısı (2 adet)

  2-  Öğrenim Durum Belgesinin onaylı örneği (Komisyon Başkanlığı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği ya da noterlerce tasdikli örneği) (2 adet)

  3- Bilgisayar  sertifikası  ya da örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar veya daktilografi dersini başarı ile tamamladığını gösterir belge (Komisyon Başkanlığı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği ya da noterlerce tasdikli örneği-Sadece Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği ve Sözleşmeli İcra Kâtipliği unvanında asil olarak kazanan adaylar getirecektir.) (2 adet)

  4- Ehliyet, Sertifika veya Kurs Bitirme Belgesi (Kazanılan unvanda aranılan şartların özelliğine göre örn; işaret dili ve tercüman için sertifika, şoför için ehliyet, aşçı için alan mezunu değilse kurs bitirme belgesi, güvenlik için silahlı kimlik kartı vb.) (2 adet)

  5- Sadece Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak atanmaya hak kazananlardan;

  1-Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
  2) Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
  3)Göz:Körlükveya gece körlüğü olmamak,
  4) Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak hususlarını da kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “koruma ve güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu, (2 adet)

  6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir.) (2 adet)

   

  7- Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir.) * Evli ya da Boşanmış Bayan Adayların 2 Adet evlilik öncesi soyadı ve 2 Adet de evlilik soyadlarına ilişkin Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Belgelerini ayrı ayrı olacak şekilde toplamda 4 Adet sunmaları gerekmektedir.)

   

  8- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği  (E-devlet üzerinden alınabilir.) (2 adet)

   

  9- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyan (Koruma ve Güvenlik Görevlisini kazananlar getirmeyecektir.)  TIKLAYINIZ. (1 adet)

   

  10- Mal Bildirim Formu için TIKLAYINIZ. (1 adet)

   

  11- Eş durum beyanı için TIKLAYINIZ. (Evli adaylar dolduracaktır.) (1 adet)

   

  12- Güvenlik Soruşturması Formu için TIKLAYINIZ.(Bilgisayar ortamında eksiksiz, fotoğraflı ve doğru şekilde doldurulacak, mavi kalemle imzalanacaktır.) (2 adet)

   

  13- Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair bildirim için TIKLAYINIZ. (2 adet)

   

  14- Biyometrik  Fotoğraf (1 adet) (son üç ay içerisinde çekilmiş Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun)

   

  15- Kimlik Fotokopisi (1 adet)

   

  16- Tercih Formu için TIKLAYINIZ. (1 adet)

   

  Asıl kazananların istenilen evrakları talep sırasına göre dosyalanarak APS yolu ile veya şahsen Bursa Adalet Komisyonu Başkanlığımıza en geç 20.10.2023 tarihi mesai bitimine kadar ulaştırmaları gerekmektedir.

  Sözlü sınavı asıl olarak kazanan adayların yukarıda liste şeklinde belirtilen belgeleri telli naylon dosya içerisinde sırası ile eksiksiz olarak belirtilen tarihe kadar getirmeleri gerekmektedir.

   

  Adres

  Hacıilyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:21 PK 16220 Osmangazi/BURSA

  Telefon

  0 (224) 272 50 04

  Fax : 0224 271 60 65

  E-Posta

  bursacbsisaretadalet.gov.tr