Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKIFEVLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURSA SÖZLEŞMELİ TEKSTİL TEKNİSYENİ SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI
  12.08.2021

  T. C.

  ADALET BAKANLIĞI

  BURSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  İ  L  A  N

   

  BURSA SÖZLEŞMELİ TEKSTİL TEKNİSYENİ SÖZLÜ SINAVINI KAZANANLARA AİT LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ.

  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 23/02/2021 tarihli ilanı gereğince; Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu için  Sözleşmeli 1 Tekstil Teknisyeni istihdamına ilişkin Komisyonumuza sınav izni verilmiş, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınavları 18.06.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin sorgulama ekranı yukarıda sunulmuştur.

   

  ASIL ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR;

  1) Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 6-18/c maddesinde belirtilen şartları taşıdığına ilişkin Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekkülü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu

  2) Güvenlik soruşturması formu (Ek-1 formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, 2 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve Ek-1 form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.)

  3) Diploma

  4) 2020 KPSS Puan Sonuç Belgesi

  4Mal bildirimi (Ek-2),

  5) Bilgi formu (Ek-3),

  6) Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (Ek-4)

  7) Eş durum beyanı (Ek-5)

  8) 2 adet biyometrik fotoğraf(Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır)

  9) Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için) (E-devlet üzerinden alınabilir)

  10) Onaylı engel durumunu gösterir rapor (Engelli adaylar için)

  11) Kimlik fotokopisi

  12) Adli Sicil  ve Arşiv Kaydı Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir.) * Evli ya da Boşanmış Bayan Adayların 1 Adet evlilik öncesi soyadı ve 1 Adet de evlilik soyadlarına ilişkin Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Belgelerini ayrı ayrı olacak şekilde toplamda 2 Adet sunmaları gerekmektedir.

   

                  Sözlü sınav sonucunda asil olarak başarılı olan adayların en geç 15 gün  içerisinde; (Evrak teslimin son tarihi 27/08/2021 Cuma günü mesai bitimidir) yukarıda belirtilen evrakları Hacıilyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:21 Osmangazi/BURSA Bursa Adalet Sarayı Binası (Uluyol) Komisyon Başkanlığında olacak şekilde elden veya farklı bir ilde ikamet eden adayların bulunduğu ilin Komisyon Başkanlığı aracı kılınmak suretiyle yine 27/08/2021 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olacak şekilde APS ile göndermeleri gerekmektedir. Evraklarını belirtilen tarihe kadar göndermeyen ve eksik belge ibraz eden adayların yerleştirmeleri yapılmayacaktır.12.08.2021

  Adres

  Hacıilyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:21 PK 16220 Osmangazi/BURSA

  Telefon

  0 (224) 272 50 04

  Fax : 0224 271 60 65

  E-Posta

  bursacbsisaretadalet.gov.tr