Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKIFEVLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURSA KADROLU GEMİ ADAMI (SINIRLI VARDİYA ZABİTİ) SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI
  01.03.2022

  T. C.

  ADALET BAKANLIĞI

  BURSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  İ  L  A  N

   

  BURSA  KADROLU GEMİ ADAMI (SINIRLI VARDİYA ZABİTİ) SÖZLÜ SINAV SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ.

   

  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 18/01/2022 tarihli ilanı gereğince; İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu için  Kadrolu Gemi Adamı (Sınırlı Vardiya Zabiti) atamasına ilişkin Komisyonumuza sınav izni verilmiş, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayın sözlü sınavı 25.02.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin sorgulama ekranı yukarıda sunulmuştur. 

  ASİL OLARAK KAZANAN ADAYDAN İSTENİLEN EVRAKLAR;

  1) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir. Adayların hangi unvanda ataması yapılacak ise o unvanda görev yapabileceğinin sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir. ("Teknisyen olur" veya  "Gemi Adamı olur")

  2) Diploma

  3-Sertifika veya kurs bitirme belgesi

  4) 2020 KPSS Puan Sonuç Belgesi

  5) Mal bildirimi (Ek-2),

  6Bilgi formu (Ek-3),

  7Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (Ek-4)

  8Eş durum beyanı (Ek-5)

  9) 2 adet biyometrik fotoğraf(Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır)

  10) Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)

  11) Kimlik fotokopisi

  12) Adli Sicil  ve Arşiv Kaydı Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir.)

  13-Nüfus kayıt örneği

   

                  Sözlü sınav sonucunda asil olarak başarılı olan adayın en geç 15 gün  içerisinde; (Evrak teslimin son tarihi 15/03/2022 Salı günü mesai bitimidir) yukarıda belirtilen evrakları Hacıilyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:21 Osmangazi/BURSA Bursa Adalet Sarayı Binası (Uluyol) Komisyon Başkanlığında olacak şekilde elden veya farklı bir ilde ikamet eden adayların bulunduğu ilin Komisyon Başkanlığı aracı kılınmak suretiyle yine 15/03/2022 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olacak şekilde APS ile göndermeleri gerekmektedir. Evraklarını belirtilen tarihe kadar göndermeyen ve eksik belge ibraz eden adayların yerleştirmeleri yapılmayacaktır.01.03.2022

  Adres

  Hacıilyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:21 PK 16220 Osmangazi/BURSA

  Telefon

  0 (224) 272 50 04

  Fax : 0224 271 60 65

  E-Posta

  bursacbsisaretadalet.gov.tr