Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  1. İCRA DAİRESİ AKTARILAN DOSYA BİLGİLERİ

  İcra dairelerinin etkinliğinin arttırılması (Faz II) Projesi kapsamında büyük mahallerde uygulanacak icra modeli Bursa'da uygulamaya geçirilmiş olup proje kapsamında Bursa 4. İcra Dairesi isminin Bursa 2. Genel İcra Dairesi olarak  değiştirilerek Bursa 3,2,1 İcra  Dairelerinin Bursa 2. Genel İcra Dairesinde birleştirilmesine karar  verilmekle, Bu Kapsamda Bursa 4. İcra Dairesi ismi  (Bursa 2. Genel İcra Dairesi olarak değiştirilerek) Bursa 2. Genel İcra Dairesi  ismiyle 27/10/2023 tarihi itibariyle faaliyete başlamıştır.
  Adalet Bakanlığı'nın 25/09/2023 tarih ve E-34372782-277/9064 sayılı yazısı oluru ve Adalet Bakanlığı İcra Daireleri Başkanlığı'nın 27/09/2023 tarih ve E-34372782-280/9201 sayılı yazısı gereği Bursa 1. İcra Dairesinin dosyaları 12/11/2023 tarihi itibariyle Bursa 2. Genel İcra Dairesi'ne aktarılarak birleşme işlemi yapılmıştır. 
  Bursa 1. İcra Dairesi'nin kapatıldığı, tüm dosyalarının Bursa 2. Genel İcra Dairesi'ne devredildiği, birleşme tarihinden itibaren tüm yazışmaların Bursa 2. Genel İcra Dairesi ünvanı ile yapılması gerektiğinin bilinmesi, UYAP üzerinden yapılan birleştirme işlemi sonucundan Bursa 1. İcra Dairesi'ne ait dosya numaraları Bursa 2. Genel İcra Dairesi'ne devredilmiş olup yeni esas numarası almış olmakla Yeni  esas numaralarını  gösterir liste yazımız ekinde sunulmuştur. İş bu listenin Bursa Adliyesi İnternet sitesinde (https://bursa.adalet.gov.tr) ilan edilmesinin sağlanması,  
  Bu nedenle Bursa 1. İcra Dairesi'ne gönderilmekte olan ödemeleri yapacak kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi kuruluş yetkililerinin yayınlanan listeden Bursa 1. İcra Dairesi'ne ait eski esas numarası sorgulanarak karşılığında  almış olduğu yeni esas numarasının tespitinin yapılması suretiyle Bursa 2. Genel İcra Dairesi'nde almış olduğu yeni esas numarasını ve alacaklı - borçlu bilgilerinin açıklamalar kısmına yazılarak Bursa 2. Genel İcra Dairesi'ne  ait banka hesaplarına gönderilmesi gerektiği hususu ilanen duyurulur.

  Bursa 2. Genel İcra Dairesi  Emanet Hesabı :
  (Borç ödemeleri, masraf avansı ödemeleri, maaş kesintilerinin gönderileceği hesap)
  Banka Adı  : T. Vakıflar Bankası T.A.O.
  Iban No      : TR580001500158007290499886
  Vergi Dairesi Adı / No: ULUDAĞ VERGİ DAİRESİ - 1910023953

  Bursa 2. Genel İcra Dairesi Harç Hesabı :

  Banka Adı  : T. Vakıflar Bankası T.A.O.
  Iban No      : TR430001500158007299302324
  Vergi Dairesi Adı / No: ULUDAĞ VERGİ DAİRESİ - 1910023953

  Bursa 2. Genel İcra Dairesi CEYP Hesabı :
  Banka Adı  : T. Vakıflar Bankası T.A.O.
  Iban No      : TR460001500158007300579954
  Vergi Dairesi Adı / No: ULUDAĞ VERGİ DAİRESİ - 1910023953

  İletişim Bilgisi :
  Bursa 2. Genel İcra Dairesi :  0 (224) 504 46 56

  Adres

  Hacıilyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:21 PK 16220 Osmangazi/BURSA

  Telefon

  0 (224) 272 50 04

  Fax : 0224 271 60 65

  E-Posta

  bursacbsisaretadalet.gov.tr