Mustafa ATBAŞ
Cumhuriyet Başsavcısı
RESMİ KURUMLAR

KARACABEY ADLİYESİ ÖN BÜROLARI

Karacabey Adliyesi Ön Bürosu

adl adl adl

      Yargı hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Avrupa Birliğindeki uygulamalarda nazara alınarak hazırlanan ve ülke çapında peyder pey adlilerde uygulamaya konulan Mahkeme Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamına 2016 yılında dahil edilen Karacabey Adliyesinde yapılan altyapı çalışmaları ve hazırlıklar tamamlanmış olup, 14/10/2015 tarih ve 2015/19611 B.M. sayılı "Genel Çalışma Esasları ve İşbölümü" talimatı ile 06/08/2015 tarih ve 29437 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik Hükümlerine göre faaliyet göstermek üzere Ön Büro Birimi faaliyete geçirilmiştir..

        Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı ile Karacabey Adliyesi Ceza ve Hukuk Mahkemelerinin kırtasiye işlerinin azaltılması, yargı hizmetlerine daha etkili ve hızlı bir şekilde ulaşılmasının sağlanması, vatandaşlarla avukatların havale ve diğer işlemler için ilgili birimi adliye içerisinde arayarak vakit kaybetmelerinin önüne geçilmesi, iş sahiplerinin mahkeme kalemi arama derdinden kurtularak duruşma haricindeki işlerinin çoğunu ön bürolarda gerçekleştirmesi, böylelikle yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması öngörülmektedir.

          İş sahiplerinin işlemlerini büyük oranda ön bürolarda halledip, soruşturma ve dava aşamasında dilekçe vermek, bilgi alma, belge verme, tanık veya delil ibrazı, dosyadan bilgi ve belge fotokopisi almak, temyiz işlemleri, harç işlemleri, gider avansı, bilirkişi ücreti yatırma ve muhabere gibi işlemlerini ön bürolardan hızlı bir şekilde yaparak zamandan kazanacakları gibi, kalem personeline de bu işlerine harcayacakları zaman yerine yargının asıl işi olan ve yargılama sürecinin hızlanmasına da katkı sağlayacak şekilde yargılama faaliyetine yardımcı personel olarak daha çok yoğunlaşması imkanı sağlanmış olacaktır.

          Karacabey Adliyesi Ön Bürosu ; Cumhuriyet Başsavcılığı Ön Bürosü , Hukuk Mahkemeleri Ön Bürosü ve Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu olarak avukatlara ve vatandaşlara hizmet verecektir.

  • ÖN BÜRO PERSONELİ
  • Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı Ön Büro Çalışma Esasları
  • Ceza Mahkemeleri Ön Büro Çalışma Esasları
  • Hukuk Mahkemeleri Ön Büro Çalışma Esasları
  • İLETİŞİM BİLGİLERİ
    T.C. Adalet Bakanlığı Karacabey Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →Teknik Ofis←